Pictura Sfantului altar al noii biserici

pictura din sfantul altar

Sfantul altar al noii biserici este acum împodobit cu chipurile sfinților si scenele care se pictează conform canoanelor în această parte a bisericii – cea mai importantă – unde se săvârșește jertfa cea fără de sânge în sfânta Liturghie.

Bolta absidei este dominată de imaginea Maicii Domnului cu mâinile înălțate în rugăciune, care în iconografia bizantină poartă numele de ”Oranta”. Urmează scene reprezentând Pogorârea Sfântului Duh și Înălțarea Domnului, toate acestea alcătuind o reprezentare a Cerului, de unde, după înălțarea Domnului s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli și a lumii întregi Duhul Sfânt și unde Maica Domnului se roagă pururea Fiului Ei pentru mântuirea oamenilor.

Inaltarea Domnului

Inălțarea Domnului

Absida_altar

Maica Domnului Oranta și Împărtășirea Apostolilor

Mai jos urmează scena ”Împărtășirii Apostolilor” iar pe pereții laterali sunt reprezentate ”Spălarea picioarelor ucenicilor” și ”Cina cea de taină”, pe latura de nord, și ”Nașterea Maicii Domnului” și ”Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, pe latura de sud.

În registrul următor sunt pictați sfinți ierarhi români, începând cu cei din Dobrogea, Țara Românească, Banat, Ardeal și încheind pe latura de sud cu cei din Moldova.

În registrul inferior, pe axul central al absidei este înfățișat Mântuitorul Hristos – Marele Arhiereu pe tron, încadrat de doi îngeri iar de o parte și de alta sunt sfinții ierarhi alcătuitori ale sfintelor liturghii: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Dialogul și Sf. Iacob, fratele Domnului, urmați de alți sfinți ierarhi din primele veacuri creștine, șirul lor încheindu-se cu doi arhidiaconi: Sf. Arhidiacon Ștefan și Sf. Arhidiacon Lavrentie.

Pictura este realizată de Adrian Botea.

 

sf.-altar-registru-inferior

 

IIsus_Hristos_Arhiereu

Pictura_sfantului_altar