Pr. Arsenie Papacioc cuvântând

Cuvinte memorabile

Despre iubire

”A iubi pe Dumnezeu înseamnă să ştii să jertfeşti totul pentru El.”

”Iubiţi mult, iubiţi frumos, iubiţi rana şi pe cel care v-a făcut rana. Oamenii buni vă ajută la mântuire mult, dar cei răi şi mai mult. Toate veacurile au fost pline de duşmani, dar duşmanii din veacul acesta au umplut Cerul de sfinţi.”

 

”Cât de mult vor să fie iubiţi cei care spun că nu mai iubesc. Să iertaţi din toată inima pe aceia care v-au pus, prin loviturile lor, cunună frumoasă pe capul vostru.”

 

„Dacă nu simţi iubire pentru tot, nu iubeşti deloc. Dacă nu mulţumeşti omului, nu mulţumeşti nici lui Dumnezeu. Dacă recunoşti pe Dumnezeu în inima ta, Îl recunoşti şi în semenii tăi şi pretutindenea.”

 

„Iubirea are nevoie de jertfă şi de adevăr. Altfel se schimbă în ură.”

 

„Veselia poate să-ţi procure o mare şi subţire lucrare duhovnicească. Ea te poate elibera de ambiţii, de colţii urii şi este starea pe unde nu poate intra nici un fel de diavol. Să ai un zâmbet ascuns în inimă pentru fiecare.”

 

„Ferice, de o mie de ori ferice de acela care este vorbit de rău şi el iubeşte totuşi.”

 

 

Despre rugăciune

”Orice clipă poate să fie un timp şi orice suspinare poate să fie o rugăciune. Puterea rugăciunii nu stă în cuvinte. Lui Dumnezeu Îi trebuie numai inima şi Îi este de ajuns.”

 

„Cum putem salva neamul? Răspunsul e acesta: pune-te tu la punct, omule-lume mică în care se oglindeşte o lume mare. Rugându-te pentru celălalt eşti un mic mântuitor cândva, undeva.”

 

„Cine se roagă numai când se roagă acela nu se roagă. Dumnezeu ne cere o prezenţă continuă. Orice clipă poate fi un timp şi orice suspinare poate fi o rugăciune. Rugăciunea este un mijloc neapărat folositor, dar trezvia este un scop atins. Mă gândesc mai mult la ceva permanent, nu atât la înşiruiri de cuvinte cât la a te educa şi la a antrena iubire într-o stare de vibraţie a sufletului tău.”

 

”Iisus cu mare dor ar vrea să locuiască în inima ta. Inima ta ar fi un mic cer divin. Gândeşte-te îndelung că Iisus, Adevărul cel veşnic, bate duios, atent şi mereu la uşa ta. Ce fericire necurmată va fi deschizându-I!”

 

 

Despre Maica Domnului

”Maica Domnului ne răpeşte inimile. Şi oricât ar iubi-o cu toată puterea lor îngerii cerului şi pământului, cu toată sfinţenia lor, nu vor ajunge să o iubească cât iubeşte ea.”

 

„Maica Domnului este mereu lângă noi, este mereu lângă necazurile noastre. Ea jertfeşte, suferă mereu şi cred că se luptă chiar şi cu dreptatea divină, apărând pe neputincioşii care o cer în ajutor. Nu există o rugăciune cât de mică, trăită, să nu te audă Maica Domnului, să nu coboare. Cât poate Dumnezeu cu puterea poate şi Maica Domnului cu rugăciunea.”

 

 

Despre jertfă si cruce

„Crucea este putinţa de a trăi, a exista liber, a birui cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos.”„În clipa când eşti îndărătnic sau oricum străin de sufletul fratelui tău, fie el şi greşit, în clipa aceea Iisus se răstigneşte pentru tine.”

 

„Nu vei avea vreodată bucurie deplină sau eliberare totală de ceea ce este mic şi tulburător, dacă nu ai pus peste viaţă pecetea micii tale jertfe.”

 

„Ce limpede şi prea frumos vei putea vedea luminăţiile de sus dacă ai ştiut să închizi ochii la timp la darurile vrăjmaşului!”

 

 

Despre smerenie

„Smerenia nu este o virtute printre celelalte care se adaugă la viaţa noastră duhovnicească, ci este o aşezare fundamentală a omului care se vede în prezenţa lui Dumnezeu.”

 

„Cuvânt mare vă spun: în ordinea cea mai duhovnicească nici nu mai există cădere, există numai ridicare.”